Kontorsstädning i Stockholm 2024-03-08T17:19:47+00:00

Kontorsstädning i Stockholm

Kontorsstädning i Stockholm är något som kan vara lite klurigt när det kommer till val av städfirma. Det gäller för beställaren att göra vissa jämförelser och gärna även prata med andra beställare som använder firman ifråga. Här kommer lite saklig information kring vad som kan vara bra att tänka på inför valet av städbolag.

Vilken typ av städning behövs?

När man ska beställa Kontorsstädning i Stockholm så bör man först fundera på vad det aktuella kontoret har för behov. Är det nödvändigt med städning varje veckodag eller klarar man sig med städning vid ett tillfälle per vecka – eller kanske ännu mer sällan? Här är det ofta antalet kontorsanställda som styr samt hur mycket övrig rörelse som sker på kontoret.

En annan faktor som kan vara avgörande är luftkvaliteten på kontoret. Om byggnaden har gamla ventiler med försämrad funktion kan det innebära att luften innehåller en hel del dammpartiklar. I ett sådant fall blir omgivningen givetvis dammfylld snabbt och således är städning nödvändigt lite oftare. Om man tar emot mycket leveranser är det också en faktor som gör att en lättare städning mellan ordinarie tillfällen ofta är nödvändigt.

Vem står för materialet?

Det här är en fråga som skiljer sig åt från ett städbolag till ett annat. En del städfirmor har med sig alla grundläggande rengöringsmedel och tillbehör såsom trasor och moppar, medan andra helst ser att detta redan finns på plats på kontoret. Något som brukar vara gemensamt för de flesta städfirmor är dock att kontoret ifråga ska förse städpersonalen med en fungerande dammsugare på plats.

Många aspekter att ta hänsyn till

Innan man gör sitt slutgiltiga val av städfirma bör man ha jämfört sina alternativ. Hur ser man på tillgången av material? Vad är ett rimligt pris för kontorsstädning? Det är viktigt att inte välja första bästa alternativ rent prismässigt. Det är framtaget att en ren kontorsmiljö förbättrar de anställdas motivation och arbetsro – något som prioriteras högt. Se därför till att välja en kvalitativ städfirma som passar för kontorets ändamål.

Kontorsstädning i Stockholm förbättrar arbetsmiljön